Widok w stron?granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
  0.0  
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Gródek 50.7932916667 N, 23.95525E
Province:lubelskie
County: hrubieszowski
Commune: Hrubieszów
 
2017-06-23 17:47:50
2011-07-03 13:48:53
1976-11-00 00:00:00
1976-00-00 00:00:00
1976-00-00 00:00:00
1976-00-00 00:00:00
1976-00-00 00:00:00
1976-00-00 00:00:00
2004-05-01 16:04:15
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.042 sec