Widok w stron?granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
  0.0  
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Gródek 50.7935966667 N, 23.9455266667E
Province:lubelskie
County: hrubieszowski
Commune: Hrubieszów
 
2019-01-00 00:00:00
- 2014-08-14 12:01:38
- 2012-05-04 11:34:42
- 2009-08-10 16:13:47
- 2004-05-01 15:13:29
- 2000-04-00 00:00:00

fot. Tomasz Ciemnoczułowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.038 sec