Widok w stron?granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  115.0  
115.1
115.2
115.3
115.4
115.5
115.6
115.7
115.8
115.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Lasy Janowskie 50.5389328 N, 22.6303272E
Province:lubelskie
County: biłgorajski
Commune: Biłgoraj
 
- 2005-09-23 09:58:14
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.044 sec