Widok w stronę granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  24.0  
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Frankamionka 50.7223215 N, 23.6551697E
Province:lubelskie
County: zamojski
- - 2011-05-03 13:37:01
- 2006-05-09 13:14:42
- 2006-05-09 12:56:54

fot. Tomasz Ciemnoczulowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.042 sec