Widok w stron?granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  272.0  
272.1
272.2
272.3
272.4
272.5
272.6
272.7
272.8
272.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Author:  
Samostrzałów 50.6014113 N, 20.6353414E
Province:świetokrzyskie
County: pińczowski
Commune: Kije
 - Tomasz Ciemnoczułowski
- JakubZ.IMG1026.jpg
- T.Kuzniak.DSC11795.jpg
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.036 sec