Widok w stronę granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  29.0  
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Koniuchy 50.7328046 N, 23.5933097E
Province:lubelskie
County: zamojski
- - 2011-05-03 13:34:11
- 2006-05-09 12:32:53

fot. Bartosz Sojda
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.044 sec