Widok w stron?granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  290.0  
290.1
290.2
290.3
290.4
290.5
290.6
290.7
290.8
290.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Jasionna | Dalechowy 50.6114387 N, 20.3982143E
Province:świetokrzyskie
County: jędrzejowski
Commune: Imielno
 
2011-08-14 10:43:37
2011-08-14 10:27:15
- 2006-07-02 09:49:31
- 2006-06-15 13:46:16

fot. Tomasz Kuźniak
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.044 sec