Widok w stron?granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  324.0  
324.1
324.2
324.3
324.4
324.5
324.6
324.7
324.8
324.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Klimontów 50.5138664 N, 20.0261574E
Province:świetokrzyskie
County: jędrzejowski
Commune: Sędziszów
 
- - 2012-10-14 14:22:02
- 2006-10-06 11:14:53
- 2005-08-20 13:30:39
- 2005-02-27 14:32:38
- 2004-08-08 17:01:18

fot. Tomasz Ciemnoczułowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.045 sec