Widok w stron?granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  324.0  
324.1
324.2
324.3
324.4
324.5
324.6
324.7
324.8
324.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Klimontów 50.5103455 N, 20.0250263E
Province:świetokrzyskie
County: jędrzejowski
Commune: Sędziszów
 
2007-07-14 14:30:09
- 2012-10-14 14:15:44
- 2007-07-14 13:50:16
- 2006-10-06 11:09:15
- 2005-08-20 13:25:22
- 2005-02-27 14:39:16
- 2004-08-08 16:53:51

fot. Tomasz Ciemnoczułowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.043 sec