Widok w stronę granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  34.0  
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
34.6
34.7
34.8
34.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Miaczyn 50.7315465 N, 23.5233349E
Province:lubelskie
County: zamojski
2013-06-19 20:15:56
2006-05-09 11:13:48
fot. Tomasz Ciemnoczulowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.042 sec