Widok w stron?granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  342.0  
342.1
342.2
342.3
342.4
342.5
342.6
342.7
342.8
342.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Charsznica 50.3981781 N, 19.9313297E
Province:małopolskie
County: miechowski
Commune: Charsznica
 
- - 2012-10-14 12:45:14
- 2003-07-26 12:27:03

fot. Tomasz Ciemnoczułowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.044 sec