Widok w stron?granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  35.0  
35.1
35.2
35.3
35.4
35.5
35.6
35.7
35.8
35.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Miączyn 50.7292348 N, 23.4987964E
Province:lubelskie
County: zamojski
2009-05-15 12:02:45
- 2013-11-27 08:56:00
- 2013-08-13 16:45:15
- 2009-05-15 16:53:54
- 2006-11-21 14:15:52
- 2006-05-09 10:47:28

fot. Tomasz Ciemnoczułowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.043 sec