Widok w stronę granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  38.0  
38.1
38.2
38.3
38.4
38.5
38.6
38.7
38.8
38.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Miaczyn 50.730948 N, 23.4694465E
Province:lubelskie
County: zamojski
2009-05-15 17:34:06
2009-05-15 17:32:30
2006-05-09 10:28:07
fot. Tomasz Ciemnoczulowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.043 sec