Widok w stronę granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  45.0  
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
45.6
45.7
45.8
45.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Jaroslawiec 50.718243 N, 23.3740498E
Province:lubelskie
County: zamojski
- - 2005-08-12 12:12:33
- 2005-05-20 11:11:05

fot. Tomasz Ciemnoczulowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.045 sec