Widok w stron?granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  47.0  
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8
47.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Jarosławiec 50.7258613 N, 23.3517681E
Province:lubelskie
County: zamojski
- - 2005-08-12 11:40:42
- 2005-05-20 11:36:47

fot. Tomasz Ciemnoczułowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.047 sec