Widok w stronę granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  49.0  
49.1
49.2
49.3
49.4
49.5
49.6
49.7
49.8
49.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Szopinek 50.7339414 N, 23.3187866E
Province:lubelskie
County: zamojski
- - 2005-08-11 13:26:31
- 2005-05-20 12:17:40

fot. Tomasz Ciemnoczulowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.045 sec