Widok w stron?granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  5.0  
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Antonówka 50.7822363 N, 23.893568E
Province:lubelskie
County: hrubieszowski
Commune: Hrubieszów
 
2006-05-11 12:04:33
- 2013-05-23 13:47:55
- 2006-05-11 12:01:53
- 2006-05-11 12:01:12

fot. Tomasz Ciemnoczulowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.044 sec