Widok w stronę granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  57.0  
57.1
57.2
57.3
57.4
57.5
57.6
57.7
57.8
57.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Wysokie 50.7442131 N, 23.2099982E
Province:lubelskie
County: zamojski
- - 2016-06-28 17:52:08
- 2015-06-22 17:01:33
- 2012-05-05 16:14:58
- 2011-07-04 08:26:25
- 2004-05-02 16:42:01
- 2004-05-02 16:35:07
- 2003-07-26 15:15:55

fot. Tomasz Ciemnoczulowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.045 sec