Widok w stronę granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  60.0  
60.1
60.2
60.3
60.4
60.5
60.6
60.7
60.8
60.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Wysokie.
Zamosc Bortatycze railway station
50.7393012 N, 23.1767232E
Province:lubelskie
County: zamojski
2013-06-20 10:50:51
2009-06-02 14:31:58
2009-05-15 14:18:41
2009-05-15 13:54:37
2009-05-15 13:54:37
2009-05-15 13:53:17
2009-05-15 13:53:17
- 2009-05-15 14:30:44
- 2009-05-15 13:49:59
- 2005-08-11 11:43:21

fot. Tomasz Ciemnoczulowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.042 sec