Widok w stronę granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  62.0  
62.1
62.2
62.3
62.4
62.5
62.6
62.7
62.8
62.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Zawada 50.7281297 N, 23.1452916E
Province:lubelskie
County: zamojski
- - 2005-08-11 11:36:19
- 2005-05-19 15:09:24

fot. Tomasz Ciemnoczulowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.044 sec