Widok w stron?granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  71.0  
71.1
71.2
71.3
71.4
71.5
71.6
71.7
71.8
71.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Klemensów 50.6974907 N, 23.0360146E
Province:lubelskie
County: zamojski
Commune: Szczebrzeszyn
 
2009-05-14 10:54:50
2005-08-10 10:01:02
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.043 sec