Widok w stron?granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  82.0  
82.1
82.2
82.3
82.4
82.5
82.6
82.7
82.8
82.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Bagno 50.6329194444 N, 22.9693527778E
Province:lubelskie
County: zamojski
Commune: Zwierzyniec
 
2015-06-09 17:28:54
2015-06-09 17:28:34
2012-06-22 10:15:00
- 2005-08-10 13:12:59
- 2005-05-22 08:34:04
- 2005-02-12 16:38:59
- 2003-07-24 17:24:22

fot. Tomasz Ciemnoczułowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.048 sec