Widok w stron?granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  82.0  
82.1
82.2
82.3
82.4
82.5
82.6
82.7
82.8
82.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Bagno 50.6259683333 N, 22.97266E
Province:lubelskie
County: zamojski
Commune: Zwierzyniec
 
- - 2006-11-04 12:43:28
- 2005-05-22 08:45:38

fot. Krzysztof Jesionek
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.045 sec