Widok w stron?granicy.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  85.0  
85.1
85.2
85.3
85.4
85.5
85.6
85.7
85.8
85.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Zwierzyniec 50.6040933333 N, 22.9925933333E
Province:lubelskie
County: zamojski
Commune: Zwierzyniec
 
- - 2005-05-22 09:34:03
- 2005-05-22 09:33:43
- 2005-01-01 15:01:52

fot. Tomasz Ciemnoczułowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.042 sec