Widok w stron??l?ska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  13.0  
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Werbkowice 50.7521482 N, 23.789938E
Province:lubelskie
County: hrubieszowski
2006-05-11 09:44:41
2006-05-11 09:45:45
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.041 sec