Widok w stron??l?ska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  19.0  
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Leszczyna | Hostynne 50.7412665 N, 23.7148696E
Province:lubelskie
County: hrubieszowski
- 2006-05-09 14:06:13
fot. Tomasz Kužniak
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.044 sec