Widok w stron??l?ska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  193.0  
193.1
193.2
193.3
193.4
193.5
193.6
193.7
193.8
193.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Author:  
Durdy 50.4249415 N, 21.6108398E
Province:podkarpackie
County: tarnobrzeski
Commune: Baranów Sandomierski
 

- Tomasz Ciemnoczułowski
- DSA01224.jpg
- T.Kuzniak.DSC07375.jpg
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.058 sec