Widok w stron??l?ska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  250.0  
250.1
250.2
250.3
250.4
250.5
250.6
250.7
250.8
250.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Ruda 50.556478 N, 20.9155565E
Province:¶wietokrzyskie
- 2006-07-25 14:49:31
fot. Tomasz Ku¼niak
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.041 sec