Widok w stron??l?ska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  268.0  
268.1
268.2
268.3
268.4
268.5
268.6
268.7
268.8
268.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
  50.6129263 N, 20.6889013E
Province:świetokrzyskie
County: kielecki
Commune: Chmielnik
 
- - 2006-07-26 17:54:20
- 2006-07-26 17:31:09

fot. Tomasz Ciemnoczułowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.044 sec