Widok w stron??l?ska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  273.0  
273.1
273.2
273.3
273.4
273.5
273.6
273.7
273.8
273.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Samostrza³ów 50.5995998 N, 20.630523E
Province:¶wietokrzyskie
County: pińczowski
Commune: Kije
 
- - 2006-07-02 15:11:51
- 2004-08-10 09:58:40

fot. Tomasz Ku¼niak
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.044 sec