Widok w stron??l?ska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  276.0  
276.1
276.2
276.3
276.4
276.5
276.6
276.7
276.8
276.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Lipnik 50.6026154 N, 20.5876408E
Province:¶wietokrzyskie
County: pińczowski
Commune: Kije
 
- 2006-07-02 14:13:12
fot. Tomasz Ku¼niak
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.038 sec