Widok w stron??l?ska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  291.0  
291.1
291.2
291.3
291.4
291.5
291.6
291.7
291.8
291.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Dalechowy 50.6121254 N, 20.3883648E
Province:świetokrzyskie
County: jędrzejowski
Commune: Imielno
 
- - 2006-06-15 13:36:37
- 2004-08-09 11:47:24

fot. Tomasz Kuźniak
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.045 sec