Widok w stronę Śląska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  30.0  
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Zawalow 50.7343147 N, 23.5741748E
Province:lubelskie
County: zamojski
- 2006-05-09 12:11:40
fot. Tomasz Kuzniak
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.040 sec