Widok w stronę Śląska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  33.0  
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
33.8
33.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Zawalow Kolonia 50.7320129 N, 23.5332348E
Province:lubelskie
County: zamojski
- 2006-05-09 11:34:34
fot. Tomasz Kuzniak
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.042 sec