Widok w stronę Śląska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  46.0  
46.1
46.2
46.3
46.4
46.5
46.6
46.7
46.8
46.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Jaroslawiec 50.7239847 N, 23.3582148E
Province:lubelskie
County: zamojski
- - 2005-08-12 11:51:05
- 2005-05-20 11:29:58

fot. Tomasz Ciemnoczulowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.043 sec