Widok w stron??l?ska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  50.0  
50.1
50.2
50.3
50.4
50.5
50.6
50.7
50.8
50.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Szopinek 50.7363812 N, 23.3066298E
Province:lubelskie
County: zamojski
- - 2007-09-25 08:53:58
- 2005-08-11 13:10:36
- 2005-05-20 12:31:02

fot. Krzysztof Jesionek
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.047 sec