Widok w stronę Śląska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  51.0  
51.1
51.2
51.3
51.4
51.5
51.6
51.7
51.8
51.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Zamosc 50.7389281 N, 23.2945398E
Province:lubelskie
County: zamojski
- - 2016-06-28 13:20:30
- 2005-08-12 11:29:50
- 2005-05-20 12:45:15

fot. Tomasz Ciemnoczulowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.045 sec