Widok w stron??l?ska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  52.0  
52.1
52.2
52.3
52.4
52.5
52.6
52.7
52.8
52.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Zamość 50.7434196 N, 23.2775803E
Province:lubelskie
County: zamojski
- - 2007-09-25 08:24:17
- 2005-08-12 11:07:58

fot. Krzysztof Jesionek
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.043 sec