Widok w stronę Śląska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  53.0  
53.1
53.2
53.3
53.4
53.5
53.6
53.7
53.8
53.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Zamosc 50.7446213 N, 23.2707596E
Province:lubelskie
County: zamojski
- - 2015-06-22 13:53:15
- 2005-08-12 11:00:56
- 1999-08-00 00:00:00

fot. Tomasz Ciemnoczulowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.045 sec