Widok w stron??l?ska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obr? si?o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  59.0  
59.1
59.2
59.3
59.4
59.5
59.6
59.7
59.8
59.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Author:  
Wysokie.
Zamość Bortatycze railway station
50.7418396 N, 23.1933765E
Province:lubelskie
County: zamojski

- Tomasz Ciemnoczułowski
- T.Kuzniak.DSC05130.jpg
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.047 sec