Widok w stronę Śląska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  67.0  
67.1
67.2
67.3
67.4
67.5
67.6
67.7
67.8
67.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Niedzieliska 50.7089081 N, 23.0906486E
Province:lubelskie
County: zamojski
Commune: Szczebrzeszyn
 
- 2005-08-10 10:13:01
fot. Tomasz Kuzniak
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.043 sec