Widok w stronę Śląska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  69.0  
69.1
69.2
69.3
69.4
69.5
69.6
69.7
69.8
69.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Niedzieliska 50.7010689 N, 23.0592098E
Province:lubelskie
County: zamojski
Commune: Szczebrzeszyn
 
- 2005-08-10 10:25:14
fot. Tomasz Ciemnoczulowski
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.047 sec