Widok w stronę Śląska.
RAILWAY LINE

SIDINGS 
+100 km +10 km +1 km +0.1 km
-100 km -10 km -1 km   -0.1 km
Obróć się o 180° [ALT+0]
         
-1 km 
-10 km 
-50 km 
BACK...
  89.0  
89.1
89.2
89.3
89.4
89.5
89.6
89.7
89.8
89.9
FORWARD
  +1 km   
+10 km 
+50 km 

 
 Place:  Location:  Related photos:  Date & Author:  
Roztoczanski Park Narodowy 50.5751316667 N, 22.9729233333E
Province:lubelskie
County: zamojski
Commune: Zwierzyniec
 
- 2005-05-22 08:06:38
fot. Tomasz Kuzniak
LHS.pl HomeIKP HomeHelpAbout LHS IKP...Switch to Polish
LHS.pl ISK v. 2.9
  0.045 sec